Thông báo    Đóng

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

 

BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/dlbacninh

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/dlbacninh

    Địa chỉ thường liên hệ:

        - Địa chỉ Web PCBN: http://pcbacninh.npc.com.vn (Website của Công ty Điện lực Bắc Ninh)

        - Địa chỉ web internet: http://evn.com.vn    (Website của Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

        - Địa chỉ web internet: http://npc.com.vn   (Website của Tổng công ty Điện lực miền Bắc)

        - Địa chỉ web nội bộ NPC: http://10.21.0.5/home.asp (Trang tin tình hình sản xuất ngày của NPC)

        - Địa chỉ web nội bộ NPC: http://10.21.0.5/phonebook (Tra cứu danh bạ điện thoại - NPC)

Bộ phận hỗ trợ mạng 0915043382
1 Bộ phận trực vận hành hạ tầng mạng 0915043382 P10 PCBN - tvhht.pcbn@gmail.com
Bộ phận hỗ trợ phần mềm

02413.517.810

1 Mai Huyền Huệ 0963.172.888 P10 PCBN - huedlbn@gmail.com
p10pcbn@gmail.com
2 Nguyễn Ngọc Tân 0974.334.111

 P10 PCBN - ngoctan1789@gmail.com

p10pcbn@gmail.com

3 Trần Thị Phương Nhung 0983.174.117

trannhung411@gmail.com

p10pcbn@gmail.com

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
866918538 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ - NPC B8    Đóng
. Tài khoản không thể xem chức năng này
QUẢN LÝ DỰ ÁN
Đơn vị QL :
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VĂN
Số : - , ngày
Ký hiệu :
Trích yếu :
Bút phê LĐ :
Lưu trữ :
Dự án :