Thông báo    Đóng

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Địa chỉ đăng nhập Eoffice3.0:   http://eoffice3.npc.com.vn/PCCaoBang/

 

 

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
1693804101 THÊM SỰ KIỆN
BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLCaoBang

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.vn/DLCaoBang

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :  

 1

Lê Duy Hùng P10-PCCB 0912652968
2 Lê Văn Trọng P10_PCCB 0962668868
3 Tô Vũ Biên P10_PCCB 0914611666
4 Nông Đỗ Thuận P10-PCCB 0966358999
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại :  

1 Tô Vũ Biên P10-PCCB 0914611666 
2 Hà Như Quỳnh P10-PCCB  0962087666 

 

Password_Change    Đóng