Thông báo    Đóng

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

 

BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý    Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

    - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLHaGiang

  - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/DLHaGiang

  - Địa chỉ Email NPC: https://webmail.npc.com.vn

      Bộ phận hỗ trợ cài đặt phần mềm Eoffice

                Điện thoại 

           Đỗ Đình Thành

0963.322.999       

         Trần Anh Tuấn

   0912.526.278       

         Bộ phận hỗ trợ E-Office

              Điện thoại  

       Văn thư

        0219.3866.112

           Nguyễn Thị Thanh Tân 

        0943.648.246

      Vũ Thị Cẩm Bình       0963.003.689

CNT.LichCaNhan    Đóng
1348344846 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng