BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLHaNam
        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/DLHaNam

           

 

Bộ phận hỗ trợ

Điện thoại :

 1 Nguyễn Duy Hưng  0962.021.393 hungnd@yahoo.com 
2 Nguyễn Huy Hoàng

0968.567.567 

0919.461.288

hoangnguyenevn@yahoo.com.vn 
3      

 

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
1570810062 THÊM SỰ KIỆN
Copyright 2008 Trung Tâm Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin