THÔNG BÁO Đóng

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU       Đóng

  Thông báo các địa chỉ truy cập hệ thống:

Địa chỉ nội bộ E-Office: http://10.21.0.25/DLLaiChau.Trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/DLLaiChau

(Khi địa chỉ truy cập hệ thống E-Office trên Internet kết nối chậm hoặc không kết nối, thực hiện truy cập theo Địa chỉ nội bộ E-Office)

- Địa chỉ trang Web Công ty Điện lực Laichâu: http://pclaichau.npc.com.vn

- Địa chỉ Web: http://evn.com.vn    (Website của Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

- Địa chỉ Web: http://npc.com.vn   (Website của Tổng công ty Điện lực miền Bắc)

- Trang tin ngành điện: http://icon.com.vn/

- Địa chỉ nội bộ EVN NPC: http://10.21.0.5

- Địa chỉ danh bạ nội bộ NPC: http://10.21.0.5/phonebook (Tra cứu danh bạ điện thoại )

- Trang Web CSKH của EVN NPC: http://npccskh.npc.com.vn/cskh/

- Trang thông tin an toàn lao động EVN NPC: http://ttat.npc.com.vn/banttat

- Trang web năng lượng Việt Nam: http://nangluongvietnam.vn

- Trang Web tiết kiệm năng lượng:http://tietkiemnangluong.vn

-  Trang Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia: http://www.nldc.evn.vn/

  Phòng Công nghệ thông tin Công ty Điện lực Lai Châu 

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại : 02313.794.210

Quách Mạnh Hùng

   

0966.262.589

Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại : 02313.794.220

Hà Văn Thái

   

0945.382.369 

CNT.LichCaNhan    Đóng
1063556502 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng