Thông báo    Đóng

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLLaoCai

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/DLLaoCai

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

 Nguyễn Văn Huân       P. CNTT   0202210963 
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại :

Đỗ Thị Thanh Dịu Văn Phòng Công ty
  0202210469 
       

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
720700461 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng
CongVan_PhucDap    Đóng
BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN
Đơn vị :
Thời gian :
Xuất Excel
Danh sách 0 công văn
Không có công văn cần phúc đáp
CongVan_DMLoaiCV    Đóng
DANH MỤC LOẠI CÔNG VĂN
Loại CV :
Thoát
 STTLoại công vănCV đếnCông văn  
2 1 Công văn đi 18.568XóaSửa
3 2 CV đi nội bộ 14.308XóaSửa
4 3 Quyết định 9.520XóaSửa
11 4 Sao y 16XóaSửa
12 5 Giấy mời 10XóaSửa
13 6 Hợp đồng 2.269XóaSửa
18 7 QĐ nội bộ 195XóaSửa
19 8 QĐ điều động NS 214XóaSửa
20 9 Phiếu giao việc 847XóaSửa
21 10 Đấu nối 109XóaSửa
22 11 CV đi trong ngành 129XóaSửa
23 12 Kinh doanh 226XóaSửa
24 13 KH-KT-AT 155XóaSửa
25 14 Đảng 28XóaSửa
26 15 Công đoàn 29XóaSửa
27 16 Chữ thập đỏ 2XóaSửa
28 17 Cựu chiến binh 5XóaSửa
29 18 Đoàn Thanh niên 20XóaSửa
30 19 Phương án 992XóaSửa
31 20 Tổng hợp 765XóaSửa
32 21    XóaSửa
34 22 công văn đi  XóaSửa
36 23    XóaSửa
37 24    XóaSửa
1 25 Trong ngành 1.099.370XóaSửa
8 26 Ngoài ngành 11.652XóaSửa
10 27 Cấp trên 52XóaSửa
14 28 KH-KT-AT 3.213XóaSửa
15 29 Kinh doanh 1.159XóaSửa
16 30 Tổng hợp 3.895XóaSửa
17 31 Quyết định 2.342XóaSửa
33 32 đảng  XóaSửa
35 33    XóaSửa