Thông báo    Đóng

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLLaoCai

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/DLLaoCai

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

 Nguyễn Văn Huân       P. CNTT   0202210963 
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại :

Đỗ Thị Thanh Dịu Văn Phòng Công ty
  0202210469 
       

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
1280098686 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng
CongVan_PhucDap    Đóng
BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN
Đơn vị :
Thời gian :
Xuất Excel
Danh sách 0 công văn
Không có công văn cần phúc đáp
CongVan_DMLoaiCV    Đóng
DANH MỤC LOẠI CÔNG VĂN
Loại CV :
Thoát
 STTLoại công vănCV đếnCông văn  
2 1 Công văn đi 17.405XóaSửa
3 2 CV đi nội bộ 13.726XóaSửa
4 3 Quyết định 8.871XóaSửa
11 4 Sao y 16XóaSửa
12 5 Giấy mời 10XóaSửa
13 6 Hợp đồng 2.239XóaSửa
18 7 QĐ nội bộ 181XóaSửa
19 8 QĐ điều động NS 188XóaSửa
20 9 Phiếu giao việc 754XóaSửa
21 10 Đấu nối 109XóaSửa
22 11 CV đi trong ngành 102XóaSửa
23 12 Kinh doanh 191XóaSửa
24 13 KH-KT-AT 116XóaSửa
25 14 Đảng 26XóaSửa
26 15 Công đoàn 25XóaSửa
27 16 Chữ thập đỏ 2XóaSửa
28 17 Cựu chiến binh 3XóaSửa
29 18 Đoàn Thanh niên 13XóaSửa
30 19 Phương án 823XóaSửa
31 20 Tổng hợp 687XóaSửa
32 21    XóaSửa
34 22 công văn đi  XóaSửa
1 23 Trong ngành 1.016.323XóaSửa
8 24 Ngoài ngành 10.942XóaSửa
10 25 Cấp trên 52XóaSửa
14 26 KH-KT-AT 2.791XóaSửa
15 27 Kinh doanh 1.027XóaSửa
16 28 Tổng hợp 3.321XóaSửa
17 29 Quyết định 2.078XóaSửa
33 30 đảng  XóaSửa