BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLLaoCai

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/DLLaoCai

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

 Nguyễn Văn Huân       P. CNTT   0202210963 
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại :

Đỗ Thị Thanh Dịu Văn Phòng Công ty
  0202210469 
       

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
1258076110 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng
CongVan_PhucDap    Đóng
BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN
Đơn vị :
Thời gian :
Xuất Excel
Danh sách 0 công văn
Không có công văn cần phúc đáp
CongVan_DMLoaiCV    Đóng
DANH MỤC LOẠI CÔNG VĂN
Loại CV :
Thoát
 STTLoại công vănCV đếnCông văn  
2 1 Công văn đi 16.988XóaSửa
3 2 CV đi nội bộ 13.540XóaSửa
4 3 Quyết định 8.617XóaSửa
11 4 Sao y 16XóaSửa
12 5 Giấy mời 10XóaSửa
13 6 Hợp đồng 2.226XóaSửa
18 7 QĐ nội bộ 181XóaSửa
19 8 QĐ điều động NS 186XóaSửa
20 9 Phiếu giao việc 704XóaSửa
21 10 Đấu nối 109XóaSửa
22 11 CV đi trong ngành 94XóaSửa
23 12 Kinh doanh 179XóaSửa
24 13 KH-KT-AT 106XóaSửa
25 14 Đảng 17XóaSửa
26 15 Công đoàn 21XóaSửa
27 16 Chữ thập đỏ  XóaSửa
28 17 Cựu chiến binh 2XóaSửa
29 18 Đoàn Thanh niên 10XóaSửa
30 19 Phương án 799XóaSửa
31 20 Tổng hợp 661XóaSửa
32 21    XóaSửa
1 22 Trong ngành 985.424XóaSửa
8 23 Ngoài ngành 10.650XóaSửa
10 24 Cấp trên 47XóaSửa
14 25 KH-KT-AT 2.670XóaSửa
15 26 Kinh doanh 967XóaSửa
16 27 Tổng hợp 3.024XóaSửa
17 28 Quyết định 1.976XóaSửa