Thông báo    Đóng

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLNgheAn

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/DLNgheAn

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

Võ Công Danh      0968.181.283 
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại :

Nguyễn Đình Dũng     0963.366.668 
Đào Hồng Tân     0945.053.789 

                                 

                                          Liên hệ: Phòng Công nghệ Thông tin - Công ty Điện lực Nghệ An - ĐT: 0382.240.240

CNT.LichCaNhan    Đóng
407934939 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng