Thông báo    Đóng

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

 

  Địa chỉ truy cập hệ thống:       

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/dlninhbinh

 

BỘ PHẬN HỖ TRỢ

Truy nhập mạng WAN - Internet - Email

Điện thoại : 

1

 Phạm Hùng Tiến

0963793888 
tienenb@gmail.com 
2

 Nguyễn Thanh Thủy

0962298646 
thuynt198x@yahoo.com 

Sử dụng chương trình E-Office

Điện thoại : 
1

Nguyễn Hoàng Việt

0963283888 
vietnbpc@gmail.com
 

 

 
 

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
1415389285 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng