Thông báo    Đóng

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLQuangNinh

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/DLQuangNinh

        - Địa chỉ Web PCQN: http://pcquangninh.npc.com.vn (Website của Công ty Điện lực Quảng Ninh)   

        - Địa chỉ web internet: http://evn.com.vn    (Website của Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

        - Địa chỉ web internet: http://npc.com.vn   (Website của Tổng công ty Điện lực miền Bắc)

        - Địa chỉ web nội bộ NPC: http://10.21.0.5/home.asp (Trang tin tình hình sản xuất ngày của NPC)

 

        - Địa chỉ web nội bộ NPC: http://10.21.0.5/phonebook (Tra cứu danh bạ điện thoại - NPC)

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại : 033.2210312

 Nguyễn Văn Trung &  Nguyễn Tiến Hải 

 

   

 

 0916548586 . 0963168866       

                                             

Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại : 033.2210302

    

 Lê Thiện Tuân  & Nguyễn Thế Anh          

 

   

 

 

 0968035668 . 0904492345      

email:theanhpcqn@gmail.com  

 

     
CNT.LichCaNhan    Đóng
1120260911 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng