Thông báo    Đóng

1. Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

2. Hệ thống EOFFICE 3.0: https://10.21.50.69/eoffice3 hoặc https://eoffice3.npc.com.vn/pcsonla

3. Đường dẫn Cài đặt hệ thống Eoffice 3.0 trên thiết bị di động: emobile-evnit.evn.com.vn/dvapp

 

BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

Hệ thống quy trình ISO 9001-2015: click xem chi tiết

WEBSITE ÔN THI ATLĐ-VSLĐ Năm 2017: click xem chi tiết

 

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
1048261935 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng