Thông báo    Đóng

 

Thông báo:

Hệ thống Eoffice 3.0 chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 2/10/2017 theo yêu cầu của NPC
Địa chỉ truy cập: http://eoffice3.npc.com.vn/pcthanhhoa 

 

 

Tên đăng nhập vào hệ thống không thay đổi,  mật khẩu mới  là: npc@2017

 

 

  Đề nghị các cá nhân, đơn vị sử dụng chủ động thay đổi mật khẩu trên eoffice 3.0 ngay lần đăng nhập đầu tiên.

 

 Mọi vướng mắc đề nghị liên hệ qua số: 0962130888 hoặc 0963646666

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

HRMS    Đóng

HRMS - HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC | Tài liệu HDSD|    XEM SỐ LIỆU CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ: MRISAMIONE NGC

|AMISS                                                     CÁC PHẦN MỀM KỸ THUẬT: GIS  |  PMIS            HỆ THỐNG CẬP NHẬT, THÔNG BÁO LỖI JIRA

 BẢN TIN NỘI BỘ  EVNNEW:         Quản lý PCTT&TKCN

BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

Địa chỉ truy cập hệ thống:           - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLThanhHoa        

                                            - Địa chỉ Eoffice trên Internet:  http://eoffice.npc.com.vn/dlthanhhoa  

                                           - Thông báo địa chỉ trang web của Công ty Điện lực Thanh Hóa:

                                       http:// pcthanhhoa.npc.com.vn      

- Trong quá trình sử dụng nếu có vướng mắc xin liên hệ về phòng HCQT, CNTT.

STT Họ tên Số điện thoại  
1 Bộ phận hỗ trợ Mạng  0372210448 

 

 

2 Danh sách bộ phận hỗ trợ E-Office  Tải danh sách  

 

 

 

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
820211513 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng
Tài liệu hướng dẫn sử dụng    Đóng
 TitleCategorySizeDescription