BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLVINHPHUC

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/dlvinhphuc

        - Tài liệu hướng dẫn kết nối domain: Huongdanketnoimaychu.doc

        - Tài liệu hướng dẫn cài đặt Kaspersky: HuongdancaidatKaspersky.doc

 

Bộ phận hỗ trợ phần cứng

Điện thoại : 0211.365.6601

 1  Đoàn Xuân Mạnh 0963.699.669 
2 Nguyễn Thị Hải Hằng 0976.212.155
Bộ phận hỗ trợ phần mềm

Điện thoại : 0211.365.6601

1 Phùng Đức Hải 0963.315.586
2 Ngô Thị Tuyết 0963.282.885

Bộ phận hỗ trợ vận hành

Điện thoại : 0211.365.6601

 Kim Anh Tuấn 0963.005.888 
 Nguyễn Thanh Sơn 0967.513.456 

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
1216426218 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng