Calendar    Đóng
THÔNG BÁO TỪ ADMIN ĐƠN VỊ       Đóng

Các liên kết thường sử dụng:

        - Địa chỉ web internet: http://pchungyen.npc.com.vn (Website Công ty Điện Lực Hưng Yên)

        - Địa chỉ web internet: http://evn.com.vn    (Website của Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

        - Địa chỉ web internet: http://npc.com.vn   (Website của Tổng công ty Điện lực miền Bắc)

        - Địa chỉ web nội bộ NPC: http://10.21.0.5/home.asp (Trang tin tình hình sản xuất ngày của NPC)

        - Địa chỉ web BC kế hoạch đầu tư: http://10.21.0.9/khdt

        - Địa chỉ web BC ban thanh tra an toán: http://10.21.0.9/banttat/ (hoặc http://ttat.npc.com.vn/banttat/)

        - Địa chỉ web BC quản trị: http://10.47.0.6/npcus/npcus.xbap Báo cáo quản trị NPC

        - Địa chỉ web nội bộ NPC: http://10.21.0.5/phonebook (Tra cứu danh bạ điện thoại - NPC)

        - Địa chỉ tra cứu danh bạ điện thoại PCHY:Danh bạ điện thoại PCHY  (Chi tiết đến từng CBCNV)

        - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Dropbox, Google Calendar (Tải file pdf, tải file video)

        - Tủ sách Pháp chế (tại đây)

        - Tủ sách ISO (tại đây)

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại : 03213.656637 - 03213. 550771

1

Ngô Minh Thắng

0962.667.899

Máy chủ, HNTH

2

Nguyễn Mạnh Hùng

0963.119.911

Mạng LAN, SCTX

Bộ phận hỗ trợ phần mềm

Điện thoại : 03213.656.668

1

Trương Văn Tiến

tientv@gmail.com

0963.100.689

CMIS

2

Nguyễn Đức Thông

thong@gmail.com

0986.875.654

QLMBA, CMIS

3

Triệu Tuấn Nghĩa

0989.656.543

FMIS, OMS, SMS

4

Phùng Khánh Trung

0968.161.288

Công tơ 2 cấp, CMIS

Bộ phận truyền dẫn

Điện thoại : 03213.656.689

1

Hoàng Mạnh Hùng

0963.686.886

Truyền dẫn quang

2

Nguyễn Văn Thương

0963.399.699

Truyền dẫn quang