Calendar    Đóng

 

 

 

 

 

Lưu ý: 

- Trước hoặc sau 15 phút so với lịch đã dự kiến bố trí xe, mọi thay đổi (nếu có), các đơn vị chủ động thông báo cho Đội xe - P1 (đ/c Đỏ: 0968.539.888) để sắp xếp xe cho phù hợp!

- Sau 15 phút, không có cán bộ liên hệ xe đi công tác (theo kế hoạch), Lịch xe đơn vị đã đăng ký mặc nhiên hết giá trị! 

  photo Toi uu hoa chi phi 2_zpsbocbid0z.jpg

 

 

 

THÔNG BÁO TỪ ADMIN ĐƠN VỊ       Đóng

Các liên kết thường sử dụng:

        - Mail nội bộ;https://webmail.npc.com.vn

        - Địa chỉ web internet: http://pchungyen.npc.com.vn (Website Công ty Điện Lực Hưng Yên)

        - Địa chỉ web internet: http://evn.com.vn    (Website của Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

        - Địa chỉ web internet: http://npc.com.vn   (Website của Tổng công ty Điện lực miền Bắc)

        - Địa chỉ web nội bộ NPC: http://10.21.0.5/home.asp (Trang tin tình hình sản xuất ngày của NPC)

        - Địa chỉ web BC kế hoạch đầu tư: http://10.21.0.9/khdt

        - Địa chỉ web BC ban thanh tra an toán: http://10.21.0.9/banttat/ (hoặc http://ttat.npc.com.vn/banttat/)

        - Địa chỉ web BC quản trị: http://10.47.0.6/npcus/npcus.xbap Báo cáo quản trị NPC

        - Địa chỉ web nội bộ NPC: http://10.21.0.5/phonebook (Tra cứu danh bạ điện thoại - NPC)

        - Địa chỉ tra cứu danh bạ điện thoại PCHY:Danh bạ điện thoại PCHY  (Chi tiết đến từng CBCNV)

        - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Dropbox, Google Calendar (Tải file pdf, tải file video)

        - Tủ sách Pháp chế (tại đây)

        - Tủ sách ISO (tại đây)

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại : 03213.656637 - 03213. 550771

1

Ngô Minh Thắng

0962.667.899

Máy chủ, HNTH

2

Nguyễn Mạnh Hùng

0963.119.911

Mạng LAN, SCTX

Bộ phận hỗ trợ phần mềm

Điện thoại : 03213.656.668

1

Trương Văn Tiến

tientv@gmail.com

0963.100.689

CMIS

2

Nguyễn Đức Thông

thong@gmail.com

0986.875.654

QLMBA, CMIS

3

Triệu Tuấn Nghĩa

0981.931.525

FMIS, OMS, SMS

4

Phùng Khánh Trung

0968.161.288

Công tơ 2 cấp, CMIS

Bộ phận truyền dẫn

Điện thoại : 03213.656.689

1

Hoàng Mạnh Hùng

0963.686.886

Truyền dẫn quang

2

Nguyễn Văn Thương

0963.399.699

Truyền dẫn quang

  

Password_Change    Đóng