You are here:   Trang chủ
  |  Đăng Nhập
Quy định thể thức trình bày văn bản trong cơ quan Tổng công ty Điện lực Miền Bắc    Đóng
Rê chuột qua đây, sau đó click thanh công cụ để sửa đổi nội dung
BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

 Địa chỉ truy cập hệ thống Email NPC:

        - Địa chỉ Internet: https://webmail.npc.com.vn/owa 

Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/ict

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/ict

 

BỘ PHẬN HỖ TRỢ

Truy nhập mạng WAN - Internet - Email

Điện thoại : 04.22255002

1

Hoàng Linh Phương

098.455.6666

Sử dụng chương trình E-Office

Điện thoại : 04.22255.003

1

Tổ Hỗ trợ vận hành 04.22255.003 htvhpm@npc.com.vn

 

Thông Báo    Đóng
Rê chuột qua đây, sau đó click thanh công cụ để sửa đổi nội dung
Quy định thể thức trình bày văn bản trong cơ quan Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Miền Bắc    Đóng
Password_Change    Đóng