Thông báo    Đóng

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

     Đóng

E.OFFICE - CTY ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG

BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

Các đơn vị có thể xem hoặc tải lịch tuần của Điện lực về sau khi đăng nhập trong mục " Tài liệu hướng dẫn sử dụng."

Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/pchaiduong

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/pchaiduong

 

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

1      
2      
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại :

 

 

            

CNT.LichCaNhan    Đóng
1636136671 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng
BC Công Văn Trả Lời    Đóng
BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN
Đơn vị :
Thời gian :
Xuất Excel
Danh sách 0 công văn
Không có công văn cần phúc đáp
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ - NPC B8    Đóng
. Tài khoản không thể xem chức năng này
QUẢN LÝ DỰ ÁN
Đơn vị QL :
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VĂN
Số : - , ngày
Ký hiệu :
Trích yếu :
Bút phê LĐ :
Lưu trữ :
Dự án :