Thông báo    Đóng

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

     Đóng

E.OFFICE - CTY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/pchaiphong

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/pchaiphong

 


 

 

            

CNT.LichCaNhan    Đóng
1440972195 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng