BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/dlsonla

        - Link vào Web công văn đã thay đổi- Mọi thắc mắc xin liên hệ SĐT: 0226.251.110

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/dlsonla

        - Địa chỉ hdsd 3 phân hệ VPP,LX,LT: http://10.57.0.8/p10

        - Công ty Điện lực Sơn La:http://sonlapc.vn

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

1. Hoàng Thế Vận 

    0968.99.66.88 

2. Vương Văn Chiến

    0962.696.666 
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại :

1. Cầm Văn Ái      0968.691.888
2. Nguyễn Hoài Phương
    0962.600.999
 3. Nguyễn Văn Trọng
       0962.608.999
 4. Phùng Như Duy        0963.488.989
 5. Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
      0962.660.966
Mọi chi tiết xin liên hệ:

Điện thoại :

Phòng CNTT- ĐLSL     0226.251.110 

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
467067321 THÊM SỰ KIỆN