BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.236/dlsonla

        - Link vào Web công văn đã thay đổi- Mọi thắc mắc xin liên hệ SĐT: 0226.251.110

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/dlsonla

        - Địa chỉ hdsd 3 phân hệ VPP,LX,LT: http://10.57.0.8/p10

        - Địa chỉ mẫu văn bản:http://10.57.0.5/vb_mau

        - Công ty Điện lực Sơn La:http://sonlapc.vn
Lãnh đạo phòng

Điện thoại :

1. Hoàng Thế Vận 

    0968.99.66.88 

2. Vương Văn Chiến

    0962.696.666 

3. Phạm Ngọc Diệp

    0963.123.559 
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại :

1. Cầm Văn Ái      0968.691.888
2. Nguyễn Hoài Phương
    0962.600.999
 3. Nguyễn Văn Trọng
       0962.608.999
 4. Phùng Như Duy        0963.488.989
Mọi chi tiết xin liên hệ:

Điện thoại :

Phòng CNTT- ĐLSL     0226.251.110 

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
234995501 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng