| Đăng Nhập       Bạn đang chọn: Trang chủ
THÔNG BÁO Đóng

Căn cứ công văn số : 5177/EVNNPC-CNTT các user đăng nhập hệ thống Eoffice đổi mật khẩu định kỳ 6 tháng 1 lần.

Ngày 30/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

Ngày 30/05/2017: Hướng dẫn sử dụng cập nhật lịch tuần gửi SMS tới phòng ban và nhân viên liên quan Xem hướng dẫn.

Ngày 28/04/2017: Hướng dẫn thay đổi cập nhật các công văn trả lời của phòng ban: Xem hướng dẫn.

Ngày 30/03/2017: Tài liệu hướng dẫn chức năng mới cập nhật công văn trả lời: Xem hướng dẫn.

Truy cập THÔNG BÁO ĐẢNG để gửi và nhận thông báo.

 EOFFICE - CÔNG TY CNTT ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Quy định thể thức trình bày văn bản trong cơ quan Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Miền Bắc    Đóng
Quy định thể thức trình bày văn bản trong cơ quan Tổng công ty Điện lực Miền Bắc    Đóng
Rê chuột qua đây, sau đó click thanh công cụ để sửa đổi nội dung
BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

 Địa chỉ truy cập hệ thống Email NPC:

        - Địa chỉ Internet: https://webmail.npc.com.vn/owa 

Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/ict

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/ict

 

BỘ PHẬN HỖ TRỢ

Truy nhập mạng WAN - Internet - Email

Điện thoại : 04.22255002

1

Hoàng Linh Phương

098.455.6666

Sử dụng chương trình E-Office

Điện thoại : 04.22255.003

1

Tổ Hỗ trợ vận hành 04.22255.003 htvhpm@npc.com.vn

 

Password_Change    Đóng
Copyright 2008 Công ty Công Nghệ Thông Tin